Advokatbistand

finn_tminger_tmolav_tm

Har du behov for advokat?

Advokatene Brox & Eriksen driver allmennpraksis med rådgivning, forhandlinger og prosedyre for både privatpersoner og det private næringsliv.

Vi påtar oss også forsvareroppdrag og oppdrag som bistandsadvokat i anledning straffesaker.